Ryssland förbereder sig att legalisera krypto under juli 2018

De ryska myndigheterna planerar att övergå till ny lagstiftning som effektivt skulle legalisera kryptovalutor senast sommaren 2018.

Rysslands president Vladimir Putin, som avslöjades i en rapport från det ryska parlamentets officiella publikation den 1 mars, har fastställt en deadline den 1 juli för lagstiftning om kryptovaluta som ska antas i landet.

Rapporten pekar specifikt på två lagförslag som är inriktade på blockchain-teknik som hittills har utvecklats. Rysslands finansdepartement har lagt fram de rättsliga riktlinjerna för utfärdandet av ICO’s, medan landets centralbank har utarbetat ett separat lagförslag om crowdfunding.

Rapporter visar att de två myndigheterna har kommit överens om de viktigaste reglingarna om kryptovalutor, däremot när det gäller hur kryptobörser ska fungera i landet har de inte hittat en överenskommelse. I huvudsak är centralbanken inte förtjust i att småsparare deltar i kryptovaluta handel.

På grund av bristen på samförstånd förklarade statsdemokommittén för finansmarknadens ordförande Anatoly Aksakov:

”Centralbanken är emot legaliseringen av denna typ av digital valuta, eftersom i detta fall kan medborgare börja aktivt investera i kryptovaluta, utan att ta hänsyn till eventuella risker.”

En separat proposition om digitala tillgångar – som ska skickas till Ryska parlamentet denna månad – kommer att sträva efter att fastställa regler för styrning kring krypto mining. ”, säger Alexei Mostovshchikov, ordförande för expertrådet för ungdomsparlamentet under den ryskaregeringen.

Aksakov betonade vidare att båda förslagen från centralbanken och finansministern kommer att skickas till kammaren denna månad.

Comments (No)

Leave a Reply